3 Φεβρουάριος 2009
Comments: 0

Ομάδες Δεδομένων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/I2rigl8cL9k?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=I2rigl8cL9k&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep4231″ /]

Με μια ματιά:

Στο tutorial αυτό θα μάθετε να οργανώνετε αναφορές σε ομάδες δεδομένων του φύλλου εργασίας σας.

Transcript:

Αντί να καθορίζετε όλα τα κελιά κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα μπορείτε να τα ορίσετε ως περιοχή, που πολλές φορές αναφέρεται και ως επώνυμη περιοχή. Για παράδειγμα, τα στοιχεία σε αυτόν τον πίνακα θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε μια περιοχή με το όνομα «Πάτρα». Κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα αυτής της περιοχής σε έναν υπολογισμό, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το όνομα περιοχής αντί να καθορίζετε όλα τα κελιά.

Για να δημιουργήσετε μια επώνυμη περιοχή, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε σε αυ­τή, πατήστε στην καρτέλα Τύποι της διασύνδεσης με το χρήστη, και κατόπιν, στην ομάδα Καθο­ρισμένα ονόματα επιλέξτε Ορισμός ονόματος για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Νέο όνομα. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πεδίο Όνομα του πλαισίου διαλόγου Νέο όνομα, βεβαιωθείτε ότι τα κελιά που επιλέξατε εμφανίζονται στο πεδίο Αναφορά σε, και μετά πατήστε στο ΟΚ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κάποιο σχόλιο στο πλαίσιο Σχόλιο και να επιλέξετε αν θέλετε το όνομα αυτό να είναι διαθέσιμο στους τύπους ολόκληρου του βιβλίου εργασίας, ή μόνο σε κάποιο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας.

excel_totorial_img_27Αν τα κελιά που θέλετε να ορίσετε ως επώνυμη περιοχή έχουν ετικέτα την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως όνομα της περιοχής, μπορείτε να ανοίξετε την καρτέλα Τύποι και στη συνέχεια, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, να επιλέξτε Δημιουργία από επιλογή ώστε να ανοίξετε το αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου. Στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία ονομάτων από την επιλογή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που αντιστοιχεί στη θέση της ετικέτας σε σχέση με τα κελιά των δεδομένων, και μετά πατήστε στο ΟΚ.

Για να διαχειριστείτε τις επώνυμες περιοχές ενός βιβλίου εργασίας εμφανίστε την καρτέλα Τύποι της διασύνδεσης με το χρήστη και κατόπιν, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, επιλέξτε Διαχεί­ριση ονομάτων για να εμφανίσετε το ομώνυμο πλαίσιο διαλόγου.

excel_totorial_img_28

Όταν πατάτε σε μια επώνυμη περιοχή, το Excel 2007 εμφανίζει στο πλαίσιο Αναφορά σε τα κελιά που περιέχει ή περιοχή. Πατώντας στο κουμπί Επεξεργασία, ανοίγετε μια διαφορετική έκδοση του πλαισίου διαλόγου Νέο όνομα, το Επεξεργασία ονόματος, που σας επιτρέπει να τροποποιήσετε μια επώνυμη περιοχή. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε κάποιο όνομα, επιλέγοντας το, πατώντας στο κουμπί Διαγραφή, και μετά πατώντας στο ΟΚ στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης που θα εμφανιστεί.

Comments are closed.