24 Ιανουάριος 2009
Comments: 0

Αλλαγή εμφάνισης εγγράφων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/ovIkt-5W7KE?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=ovIkt-5W7KE&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep2163″ /]

Με μια ματιά:

Στο tutorial αυτό θα μάθετε να αλλάζετε την εμφάνιση των δεδομένων, να εφαρμόζετε σε αυτά υπάρχουσες μορφοποιήσεις, θέματα, και στυλ πινάκων.

Transcript:

Τα περισσότερα από τα εργαλεία που χρειάζεστε για να αλλάζετε τις μορφοποιήσεις των κελιών θα τα βρείτε στη Κεντρική καρτέλα της διασύνδεσης με το χρήστη. Για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση που αντιπροσωπεύει κάποιο κουμπί, επιλέξτε τα κελία τα οποία θέλετε να εφαρμόσετε το στυλ αυτό και κατόπιν πατήστε το κουμπί. Τα στοιχεία στην ομάδα Γραμματοσειρά της Κεντρικής καρτέλας που διαθέτουν και άλλες excel_totorial_img_14επιλογές, όπως είναι το χειριστήριο Χρώμα γραμματοσειράς έχουν στο δεξιό άκρο τους ένα βέλος που δείχνει προς τα κάτω. Πατώντας στο βέλος αυτό εμφανίζετε μια λίστα επιλογών που είναι προσπελάσιμες για το συγκεκριμένο χειριστήριο, όπως οι διαθέσιμες γραμματοσειρές του συστήματος σας ή τα χρώματα που μπορείτε να εφαρμόσετε σε ένα κελί. Άλλος ένας τρόπος για να κάνετε ένα κελί να ξεχωρίζει από τα γειτονικά του είναι να προσθέσετε γύρω του ένα περίγραμμα. Για να προσθέσετε περίγραμμα σε ένα ή περισσότερα κελιά, επιλέξτε τα κελιά και στη συνέχεια πατήστε στο κάτω βέλος του χειριστηρίου Περιγράμματα της ομάδας Γραμματοσειρά, ώστε να επιλέξτε τον τύπο περιγράμματος που θέλετε να εφαρμόσετε.

Καθώς δουλεύετε στο Excel 2007, πιθανότατα θα καταλήξετε σε κάποιες μορφοποιήσεις που προτιμάτε για τις ετικέτες των δεδομένων, τους τίτλους, και άλλα στοιχεία των φύλλων εργασίας σας. Αντί να εφαρμόζετε τις ιδιότητες των μορφοποιήσεων αυτών μία προς μία στα κελιά προορισμούς μπορείτε να βάλετε το Excel 2007 να αποθηκεύσει τις μορφοποιήσεις και να τις ανασύρει όποτε τις χρειάζεστε. Για να δείτε τις διαθέσιμες προκαθορισμένες μορφοποιήσεις, εμφανίστε την Κεντρική καρτέλα της διασύνδεσης με το χρήστη και κατόπιν, στην ομάδα Στυλ, πατήστε στο κουμπί Στυλ κελιών.

excel_totorial_img_15

excel_totorial_img_16Πατώντας σε ένα στυλ της συλλογής Στυλ κελιών το εφαρμόζετε στα επιλεγμένα κελιά, αλλά το Excel 2007 προχωρεί ένα βήμα πιο πέρα από τις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος εμφανίζοντας μια ενεργό προεπισκόπηση των μορφοποιήσεων καθώς περνάτε το δείκτη του ποντικιού σας επάνω από αυτές. Αν δε σας ικανοποιεί κανένα από τα υπάρχοντα στυλ, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας ανοίγοντας τη συλλογή Στυλ κελιών και, στο κάτω μέρος της, πατώντας στο κουμπί Νέο στυλ κελιού για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Στυλ. Στο πλαίσιο διαλόγου Στυλ, πληκτρολογήστε το όνομα του νέου σας στυλ στο πεδίο Όνομα στυλ και μετά πατήστε στο κουμπί Μορφοποίηση. Θα ανοίξει έτσι το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

Αφού ορίσετε τα χαρακτηριστικά του νέου σας στυλ, πατήστε στο ΟΚ για να το συμπεριλάβετε στη συλλογή Στυλ κελιών. Αν κάποτε θελήσετε να διαγράψετε ένα στυλ, εμφανίστε τη συλλογή Στυλ κελιών, πατήστε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο στυλ, και κατόπιν επιλέξτε τη διαταγή Διαγραφή.

excel_totorial_img_17Το πλαίσιο διαλόγου Στυλ είναι αρκετά ευέλικτο εργαλείο, αλλά είναι υπερβολικό όταν το μόνο που θέλετε είναι να εφαρμόσετε τις αλλαγές μορφοποίησης, που κάνατε σε κάποιο κελί, στα περιεχόμενα ενός άλλου κελιού. Για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιήστε το κουμπί Πινέλο μορφοποίησης, που θα βρείτε στην ομάδα Πρόχειρο της Κεντρικής καρτέλας. Απλώς πατήστε στο κελί με τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε, πατήστε στο κουμπί Πινέλο μορφοποίησης, και επιλέξτε τα κελιά προορισμού ώστε να πείτε στο Excel 2007 να εφαρμόσει την αντιγραμμένη μορφοποίηση στην περιοχή προορισμού.

Το Excel 2007 δημιούργησε νέες δυνατότητες σχεδιασμού δημιουργώντας τα θέματα βιβλίων εργασίας και τα στυλ πινάκων. Το θέμα είναι ένας τρόπος για να ορίσετε τις γραμματοσειρές, τα χρώματα, και τα εφέ γραφικών που εμφανίζονται σε ένα βιβλίο εργασίας. Το Excel 2007 διαθέτει πολλά τέτοια θέματα. Για να εφαρμόσετε ένα υπάρχον θέμαexcel_totorial_img_18 βιβλίου εργασίας, εμφανίστε την καρτέλα Διάταξη σελίδας της διασύνδεσης με το χρήστη. Στη συνέχεια, στην ομάδα Θέματα, πατήστε στο κουμπί Θέματα και μετά επιλέξτε το θέμα που θέλετε να εφαρμόσετε στο βιβλίο εργασίας σας. Εξ ορισμού, το Excel 2007 εφαρμόζει στα βιβλία εργασίας σας το θέμα Office. Τα χρώματα του θέματος εμφανίζονται στο επάνω τμήμα της παλέτας χρωμάτων τα βασικά χρώματα και ο σύνδεσμος Περισσότερα χρώματα, ο οποίος ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Χρώματα, εμφανίζονται στο κάτω μέρος της παλέτας. Αν για τη μορφοποίηση των στοιχείων του βιβλίου εργασίας σας έχετε χρησιμοποιήσει χρώματα από την παλέτα χρωμάτων θέματος, αν εφαρμόσετε διαφορετικό θέμα θα αλλάξουν τα χρώματα των αντίστοιχων αντικειμένων.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ορίζετε θέματα και τα εφαρμόζετε σε ολόκληρα βιβλία εργασίας μπορείτε να ορίσετε και να εφαρμόσετε στυλ πίνακα. Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα επιλέγετε το αρχικό του στυλ· για να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ πίνακα, εμφανίστε την Κεντρική καρτέλα διασύνδεσης και μετά, στην ομάδα Στυλ, πατήστε στο κουμπί Μορφοποίηση ως πίνακα. Στη συλλογή που εμφανίζεται, πατήστε στη διαταγή Νέο στυλ πίνακα για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Γρήγορο στυλ δημιουργίας πίνακα. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στυλ, επιλέξτε το πρώτο στοιχείο του πίνακα που θέλετε να μορφοποιήσετε, και μετά πατήστε στο κουμπί Μορφοποίηση για να excel_totorial_img_19ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Ορίστε τη μορφοποίηση του στοιχείου και κατόπιν πατήστε στο ΟΚ. Όταν εμφανιστεί ξανά το πλαίσιο διαλόγου Γρήγορο στυλ δημιουργίας πίνακα, στο τμήμα προεπισκόπησης θα βλέπετε το συνολικό στυλ του πίνακα, ενώ στο τμήμα Μορφοποίηση στοιχείου θα εμφανίζεται η μορφοποίηση του επιλεγμένου στοιχείου. Στον κατάλογο Στοιχείο πίνακα, το Excel 2007 εμφανίζει το όνομα του στοιχείου με έντονη γραφή για να δείξει ότι έχει τροποποιηθεί. Αν θέλετε να ορίσετε το νέο σας στυλ ως προεπιλογή για κάθε νέο πίνακα που δημιουργείται στο τρέχον βιβλίο εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ορισμός ως προεπιλεγμένου γρήγορου στυλ πίνακα για αυτό το έγγραφο. Όταν πατήσετε στο ΟΚ, το Excel 2007 θα αποθηκεύσει το προσαρμοσμένο στυλ πίνακα.

Comments are closed.