18 Ιανουάριος 2009
Comments: 0

Εργασία με δεδομένα και πίνακες δεδομένων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/cBC8p96aoaY?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=cBC8p96aoaY&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep5532″ /]

Με μια ματιά:

Στο tutorial αυτό θα μάθετε να βρίσκετε και να αντικαθιστάτε δεδομένα στο βιβλίο εργασίας, να επιβεβαιώνετε και να επεκτείνετε τα δεδομένα με τη χρήση εργαλείων αναφοράς και γλωσσικού ελέγχου, να οργανώνετε τα δεδομένα σας με τη χρήση πινάκων.

Transcript:

Τα φύλλα εργασίας του Excel 2007 μπορούν να περιέχουν περισσότερες από ένα εκατομμύριο σειρές δεδομένων και, επομένως, είναι μάλλον απίθανο να διαθέσετε το χρόνο να προχωρείτε γραμμή προς γραμμή για να εντοπίσετε τα δεδομένα που θέλετε να βρείτε στο φύλλο εργασίας. Μπορείτε να εντοπίσετε συγκεκριμένα δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel 2007 με τη χρήση του πλαισίου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, το οποίο περιέχει δύο καρτέλες (μία με το όνομα Εύρεση και μια άλλη με το όνομα Αντικατάσταση) που σας επιτρέπουν να αναζητήσετε τα κελιά που περιέχουν συγκεκριμένες τιμές. Με τα χειριστήρια της καρτέλας Εύρεση βρίσκετε τα δεδομένα που καθορίζετε με τα χειριστήρια της καρτέλας Αντικατάσταση μπορείτε να αντικαταστήσετε μια τιμή με μια άλλη.

excel_totorial_img_9

 • Πεδίο Εύρεση του – Περιέχει την τιμή που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε.
 • Κουμπί Εύρεση όλων – Επιλέγει όλα τα κελιά που περιέχουν την τιμή του πεδίου  Εύρεση του.
 • Κουμπί Εύρεση  επόμενου – Επιλέγει το επόμενο κελί που περιέχει την τιμή του πεδίου  Εύρεση του.
 • Πεδίο Αντικατάσταση με – Περιέχει την τιμή που πρέπει να αντικαταστήσει εκείνη του πεδίου Εύρεση του.
 • Κουμπί Αντικατάσταση όλων – Αντικαθιστά όλες τις εμφανίσεις της τιμής του πεδίου Εύρεση του, με την τιμή του πεδίου Αντικατάσταση με.
 • Κουμπί Αντικατάσταση – Αντικαθιστά την επόμενη εμφάνιση της τιμής του πεδίου Εύρεση του, και επισημαίνει το επόμενο κελί που περιέχει την τιμή αυτή.
 • Κουμπί Επιλογές – Αναπτύσσει το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση για να εμφανίσει τις επιπλέον δυνατότητες.
 • Κουμπί Μορφοποίηση – Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση μορφοποίησης, με το οποίο μπορείτε να προσδιορίσετε τη μορφοποίηση των τιμών που θέλετε να εντοπιστούν ή να αντικαταστήσετε τις τιμές που εντοπίστηκαν.
 • Πλαίσιο καταλόγου Μέσα σε – Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν η αναζήτηση θα γίνει στο ενεργό φύλλο εργασίας ή σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας.
 • Πλαίσιο καταλόγου Αναζήτηση – Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν η αναζήτηση θα γίνει ανά γραμμές ή στήλες.
 • Πλαίσιο καταλόγου Διερεύνηση σε – Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν η αναζήτηση θα γίνει για τύπους κελιών ή για τις τιμές τους.
 • Πλαίσιο ελέγχου Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων – Αν το ενεργοποιήσετε, τα αποτελέσματα της αναζήτησης πρέπει να ταιριάζουν ως προς τα πεζά-κεφαλαία με το κείμενο του πεδίου Εύρεση του (για παράδειγμα η λέξη αρχή δεν ταιριάζει με τη λέξη Αρχή).
 • Πλαίσιο ελέγχου Ταίριασμα ολόκληρων των περιεχομένων του κελιού – Απαιτεί να περιέχει το κελί ακριβώς την ίδια τιμή με το πεδίο Εύρεση του.
 • Κουμπί Κλείσιμο – Κλείνει το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

excel_totorial_img_10

Αν δεν είστε σίγουροι ποια λέξη πρέπει να χρησιμοποιήσετε, ή αν η λέξη που πληκτρολογήσατε αποδίδει αρκετά καλά αλλά όχι τέλεια το νόημα που θέλετε, μπορείτε να βρείτε εναλλακτικές λέξεις στο Θησαυρό. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία έρευνας, όπως η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Microsoft Encarta, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε καθώς δημιουργείτε το βιβλίο εργασίας σας. Για να εμφανίσετε αυτά τα εργαλεία, στην καρτέλα Αναθεώρηση της διασύνδεσης με το χρήστη, ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, πατήστε στο κουμπί Έρευνα για να εμφανίσετε το ομώνυμο παράθυρο εργασιών.

excel_totorial_img_11

Τέλος, αν θέλετε να μεταφράσετε μια λέξη από μια γλώσσα σε μια άλλη, πρέπει να επιλέξετε το κελί που περιέχει την τιμή την οποία θέλετε να μεταφράσετε, να εμφανίσετε την καρτέλα Αναθεώρηση και μετά, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, να πατήσετε στο κουμπί Μετάφραση. Εμφανίζεται έτσι το παράθυρο εργασιών Έρευνα (ή ενεργοποιείται αν είναι ήδη ανοιχτό) με τα χειριστήρια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιλέξετε την αρχική γλώσσα και τη γλώσσα προορισμού.

Για να δημιουργήσετε έναν πίνακα δεδομένων, πληκτρολογήστε μια σειρά επικεφαλίδων στηλών σε διαδοχικά κελιά και κατόπιν πληκτρολογήστε μια σειρά δεδομένων κάτω από τις επικεφαλίδες. Επιλέξτε τις επικεφαλίδες και τα δεδομένα στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, πατήστε στο κουμπί Μορφοποίηση ως πίνακα· στη συνέχεια, από τη συλλογή που εμφανίζεται επιλέξτε το στυλ που θέλετε να εφαρμόσετε στον πίνακα. Όταν ανοίξει το πλαίexcel_totorial_img_12σιο διαλόγου Μορφοποίηση ως πίνακα, επιβεβαιώστε ότι τα κελιά στο πεδίο Θέση δεδομένων για τον πίνακα αντιστοιχούν στην τρέχουσα επιλογή σας και ότι είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Ο πίνακας έχει κεφαλίδες, και κατόπιν πατήστε στο ΟΚ.

Αν θέλετε να προσθέσετε δεδομένα σε κάποιον πίνακα, επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την τελευταία γραμμexcel_totorial_img_13ή του πίνακα, ή ένα κελί στη στήλη ακριβώς στα δεξιά του πίνακα, και μετά πληκτρολογήστε μια τιμή στο κελί αυτό. Όταν καταχωρίσετε την τιμή και βγείτε από το κελί, εμφανίζεται η έξυπνη ετικέτα Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Αν δεν είχατε σκοπό να συμπεριλάβετε τα δεδομένα αυτά στον πίνακα σας, μπορείτε να πατήσετε στη διαταγή Αναίρεση Αυτόματης Επέκτασης πίνακα ώστε να εξαιρεθούν τα κελιά αυτά από τον πίνακα. Αν δεν θέλετε το Excel 2007 να συμπεριλαμβάνει γειτονικά δεδομένα σε έναν πίνακα σε καμία περίπτωση, πατήστε στην επιλογή Διακοπή Αυτόματης Επέκτασης πίνακα.

Αν για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να μετατρέψετε ξανά τον πίνακα σας σε κανονική περιοχή κελιών, πατήστε σε οποιοδήποτε κελί του πίνακα και κατόπιν, στην ομάδα Εργαλεία της θεματικής καρτέλας Σχεδίαση των εργαλείων πίνακα, πατήστε στο κουμπί Μετατροπή σε περιοχή. Όταν το Excel 2007 εμφανίσει ένα πλαίσιο μηνύματος που σας ρωτάει αν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να μετατρέ­ψετε τον πίνακα σε περιοχή κελιών, πατήστε στο ΟΚ.

Comments are closed.