12 Ιανουάριος 2009
Comments: 0

Ασυνήθιστοι τρόποι καταχώρησης

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/XJfMQd9Akw0?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=XJfMQd9Akw0&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep5257″ /]

Με μια ματιά:

Στο tutorial αυτό θα μάθετε να καταχωρίζετε δεδομένα με μεθόδους πέρα από τους συνηθισμένους με γρήγορο και ταυτόχρονα εύκολο τρόπο.

Transcript:

Αφού δημιουργήσετε ένα βιβλίο εργασίας, μπορείτε να ξεκινήσετε την καταχώριση των δεδομένων. Ο απλούστερος τρόπος είναι να πατήσετε σε ένα κελί και να πληκτρολογήσετε μια τιμή. Αν και η μέθοδος αυτή λειτουργεί πολύ καλά όταν έχετε να καταχωρίσετε λίγα δεδομένα, δεν είναι και η ιδανικότερη όταν πρέπει να καταχωρίσετε μεγάλες ακολουθίες τιμών.

Η επαναλαμβανόμενη καταχώριση της ακολουθίας Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος μπορεί γίνει και με αντιγραφή και επικόλληση της πρώτης παρουσίας της, αλλά υπάρχει και πιο εύκολος τρόπος: η χρήση της λειτουργίας Αυτόματες Συμπλήρωσης. Με τη λειτουργία αυτή καταχωρίζετε το πρώτο στοιχείο μιας αναγνωρίσιμης σειράς, πατάτε στη λαβή συμπλήρωσης στην κάτω δεξιά γωνία του κελιού, και τη σύρετε έως ότου η σειρά αναπτυχθεί και συμπεριλάβει τα δεδομένα που θέλετε. Ένα παρόμοιο εργαλείο, η Συμπλήρωση σειράς σας επιτρέπει να καταχωρίσετε δύο τιμές της σειράς και να χρησιμοποιήσετε τη λαβή συμπλήρωσης για να αναπτύξετε τη σειρά στο φύλλο εργασίας σας.

Άλλη μία μέθοδος για να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο το Excel 2007 επεκτείνει τις σειρές δεδομένων είναι να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl καθώς σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε κάποιο κελί που περιέχει την τιμή Ιανουάριος και μετά σύρετε προς τα κάτω τη λαβή συμπλήρωσης, το Excel 2007 θα επεκτείνει τη σειρά εμφανίζοντας Φεβρουάριος στο επόμενο κελί, Μάρτιος στο αμέσως επόμενο, κ.ο.κ. Αν όμως κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, το Excel 2007 θα επαναλάβει την τιμή Ιανουάριος σε όλα τα κελιά που προσθέτετε στη σειρά.

Μια άλλη εύχρηστη λειτουργία στην τρέχουσα έκδοση του Excel 2007 είναι το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης, το οποίο εμφανίζεται δίπλα στα δεδομένα που προσθέτετε σε ένα φύλλο εργασίας με την Αυτόματη Συμπλήρωση. Πατώντας στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Συμπλήρωσης εμφανίζετε έναν κατάλογο ενεργοί που μπορεί να εκτελέσει το Excel 2007 όσο αφορά τα κελιά που επηρεάζονται από τη λειτουργία συμπλήρωσης.excel_totorial_img_8

  • Αντιγραφή κελιών – Αντιγράφει τα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών στα κελιά που ορίζει η λειτουργία Συμπλήρωσης.
  • Συμπλήρωση σειρών – Συμπληρώνει τα κελιά που ορίζει η λειτουργία Συμπλήρωσης με τα επόμενα στοιχεία της σειράς.
  • Μορφοποίηση γεμίσματος μόνο – Αντιγράφει τη μορφοποίηση του επιλεγμένου κελιού στα κελιά που ορίζει η λειτουργία Συμπλήρωσης, χωρίς όμως να τοποθετεί τιμές σε αυτά.
  • Γέμισμα χωρίς μορφοποίηση – Συμπληρώνει τα κελιά που ορίζει η λειτουργία Συμπλήρωσης με τα επόμενα στοιχεία της σειράς, αλλά αγνοεί τυχόν μορφοποιήσεις  που έχουν εφαρμοστεί στα κελιά προέλευσης.

Το κουμπί Επιλογές επικόλλησης εμφανίζεται δίπλα στα δεδομένα που αντιγράφετε από ένα κελί και επικολλάτε σε κάποιο άλλο. Αν πατήσετε στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης, εμφανίζεται ένας κατάλογος ενεργειών σχετικών με τα επικολλημένα κελιά, τις οποίες μπορεί να εκτελέσει το Excel 2007.

  • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης – Επικολλά μια στήλη κελιών στη στήλη προορισμού ∙ εφαρμόζει στη νέα στήλη τη μορφοποίηση της στήλης που αντιγράφηκε.
  • Χρήση θέματος προορισμού – Επικολλά στα κελιά προορισμού τα περιεχόμενα του Προχείρου – όπου υπάρχουν τα πιο πρόσφατα δεδομένα που επιλέξατε με τη διαταγή Αποκοπή ή Αντιγραφή – και μορφοποιεί τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιώντας το θέμα του βιβλίου εργασίας προορισμού.
  • Ταίριασμα με μορφοποίηση προορισμού – Επικολλά στα κελιά προορισμού τα περιεχόμενα του Πρόχειρα, και μορφοποιεί τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με την υπάρχουσα μορφοποίηση των κελιών προορισμού, ανεξάρτητα από το θέμα του βιβλίου εργασίας.
  • Τιμές και μορφοποίηση αριθμών – Επικολλά τα περιεχόμενα του Προχείρου στα κελιά προορισμού, διατηρώντας τις αριθμητικές μορφοποιήσεις.
  • Διατήρηση πλάτους στηλών προέλευσης – Επικολλά τα περιεχόμενα του Προχείρου στα κελιά προορισμού, και αλλάζει το μέγεθος των κελιών προορισμού ώστε να ταιριάζουν στο πλάτος των στηλών των κελιών προέλευσης.
  • Μόνο μορφοποίηση – Εφαρμόζει τη μορφοποίηση των κελιών προέλευσης στα κελιά προορισμού, αλλά δεν αντιγράφει τα περιεχόμενα τους.

Comments are closed.