18 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Εκτύπωση λίστας δεδομένων και γραφημάτων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/rNrQ1s54I7w?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=rNrQ1s54I7w&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep3871″ /]

Με μια ματιά:

Στο tutorial αυτό θα μάθετε να τυπώνετε μια λίστα δεδομένων, είτε ολόκληρη είτε ένα τμήμα της και να τυπώνετε γραφήματα.

Transcript:

Όταν είστε έτοιμοι να τυπώσετε ένα φύλλο εργασίας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε στο κουμπί Office, να δείξετε στη διαταγή Εκτύπωση, και μετά να επιλέξετε Γρήγορη εκτύπωση. Αν θέλετε να έχετε κάποιο παραπάνω λόγο στον τρόπο που το Excel 2007 θα τυπώσει το φύλλο εργασίας σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια του πλαισίου διαλόγου Εκτύπωση και να ρυθμίσετε την εκτύπωση του φύλλου εργασίας. Για παράδειγμα μπορείτε να επιλέξετε τον εκτυπωτή στον οποίο θέλετε να στείλετε την εργασία εκτύπωσης, να τυπώσετε περισσότερα από ένα αντίτυπα του φύλλου εργασίας, και να επιλέξετε αν θέλετε εκτύπωση με συρραφή ή όχι.

excel_totorial_img_74

Αν θέλετε να τυπώσετε περισσότερα από ένα φύλλα εργασίας του ενεργού βιβλίου εργασίας, αλλά όχι όλα τα φύλλα εργασίας του, στη γραμμή καρτελών μπορείτε να επιλέξετε αυτά που θέλετε να τυπώσετε. Για να επιλέξετε τα φύλλα εργασίας που θα τυπώσετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και πατήστε στις καρτέλες των φύλλων εργασίας που θέλετε να τυπώσετε. Στη συνέχεια πατήστε στο κουμπί Office, δείξτε στη διαταγή Εκτύπωση, και επιλέξτε Γρήγορη εκτύπωση.

Μια χρήσιμη επιλογή στη σελίδα της καρτέλας Φύλλο του πλαισίου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας είναι το πλαίσιο Σφάλματα κελιών, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τον τρόπο που το Excel 2007 θα τυπώσει τυχόν σφάλματα του φύλλου εργασίας σας. Μπορείτε να τυπώσετε ένα σφάλμα όπως εμφανίζεται κανονικά στο φύλλο εργασίας, να τυπώσετε ένα κενό κελί στη θέση του σφάλματος, ή να επιλέξετε μία από τις δύο ενδείξεις που δεν αποτελούν τυπικά μηνύματα σφάλματος.

Αφού ετοιμάσετε το φύλλο εργασίας σας για εκτύπωση, μπορείτε να το τυπώσετε ανοίγοντας το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση. Για να τυπώσετε όλες τις σελίδες του φύλλου εργασίας, διαλέξτε το κουμπί επιλογής Όλες στην ενότητα Περιοχή σελίδων και μετά πατήστε στο ΟΚ. Για να τυπώσετε όλα τα φύλλα εργασίας του ενεργού βιβλίου εργασίας, διαλέξτε το κουμπί επιλογής Όλο το βιβλίο εργασίας στην ενότητα Εκτύπωση.

Το Excel 2007 σας δίνει εξαιρετικό έλεγχο ως προς την εμφάνιση των φύλλων εργασίας σας κατά την εκτύπωση, αλλά μπορείτε να καθορίσετε και ποια τμήματα τους θα τυπωθούν. Διαλέγοντας το κουμπί επιλογής Σελίδες στην περιοχή Περιοχή σελίδων του πλαισίου διαλόγου Εκτύπωση, μπορείτε να συμπληρώσετε τους αριθμούς των σελίδων που θέλετε να τυπώσετε στα πλαίσια κειμένου Από και Προς.

Ένας άλλος τρόπος για να καθορίσετε πώς θα τυπωθεί ένα φύλλο εργασίας είναι να βάλετε το Excel 2007 να χωρέσει ολόκληρο το φύλλο εργασίας σε καθορισμένο αριθμό σελίδων. Για παράδειγμα, έχετε τη δυνατότητα να πείτε στο Excel 2007 να αλλάξει το μέγεθος ενός φύλλου εργασίας ώστε να χωρέσει σε μία μόνο σελίδα εκτύπωσης. Η προσαρμογή ενός φύλλου εργασίας σε μία σελίδα είναι μια χρήσιμη δυνατότητα όταν πρέπει να προσθέσετε μια σύνοψη πωλήσεων ή άλλου είδους σε μια αναφορά, και δε θέλετε να εκτείνονται σημαντικές πληροφορίες σε περισσότερες από μία σελίδες.

Για να ορίσετε στο Excel 2007 να προσαρμόσει ένα φύλλο εργασίας σε έναν καθορισμένο αριθμό σελίδων, εμφανίστε την καρτέλα Διάταξη σελίδας και χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της ομάδας Προσαρμογή στο μέγεθος. Πατώντας στα κάτω βέλη των χειριστηρίων Πλάτος και Ύψος μπορείτε να επιλέξετε πόσες σελίδες κατά πλάτος ή καθ’ ύψος θέλετε να καταλαμβάνει η εκτύπωση σας.

excel_totorial_img_75

 Αν θέλετε να τυπώσετε ένα τμήμα κάποιου φύλλου εργασίας, αντί ολόκληρο, μπορείτε να καθορίσετε την περιοχή ή τις περιοχές που θέλετε να τυπώσετε. Για να καθορίσετε την προς εκτύπωση περιοχή ενός φύλλου εργασίας, επιλέξτε τα κελιά με τα δεδομένα που θέλετε να τυπώσετε και, στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, πατήστε στο κουμπί Περιοχή εκτύπωσης και μετά επιλέξτε Ορισμός περιοχής εκτύπωσης. Το Excel 2007 επισημαίνει την περιοχή με ένα εστιγμένο περίγραμμα γύρω από τα επιλεγμένα κελιά, και τυπώνει μόνον αυτά τα κελιά. Για να καταργήσετε την επιλογή, επιλέξτε Περιοχή εκτύπωσης και μετά πατήστε στο κουμπί Απαλοιφή περιοχής εκτύπωσης.

Αφού ορίσετε μια περιοχή εκτύπωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας για να την τοποθετήσετε στη σελίδα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να ορίσετε στο Excel 2007 να κεντράρει την περιοχή εκτύπωσης στη σελίδα, επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου Οριζόντια και Κατακόρυφα στην καρτέλα Περιθώρια.

excel_totorial_img_72

Αν τα περιεχόμενα ενός φύλλου εργασίας καταλαμβάνουν περισσότερες από μία τυπωμένες σελίδες, μπορείτε να βάλετε το Excel 2007 να επαναλάβει μία ή περισσότερες γραμμές στην κορυφή κάθε σελίδας, ή στήλες στην αριστερή πλευρά κάθε σελίδας. Για να επαναλάβετε γραμμές στην κορυφή κάθε τυπωμένης σελίδας, στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, πατήστε στο κουμπί Εκτύπωση τίτλων. Το Excel 2007 ανοίγει έτσι την καρτέλα Φύλλο του πλαισίου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

Στην καρτέλα Φύλλο του πλαισίου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια της ενότητας Εκτύπωση τίτλων για να επιλέξετε τις γραμμές ή τις στήλες που θα επαναλαμβάνονται. Για να επιλέξετε τις γραμμές που θα επαναλαμβάνονται στην κορυφή της σελίδας, πατήστε στο κουμπί σύμπτυξης πλαισίου διαλόγου δίπλα στο πλαίσιο Επανάληψη γραμμών στην κορυφή, επιλέξτε τις γραμμές, και μετά πατήστε στο κουμπί ανάπτυξης πλαισίου διαλόγου. Οι γραμμές που επιλέξατε εμφανίζονται στο πλαίσιο Επανάληψη γραμμών στην κορυφή.

Παρομοίως, για να επαναλάβετε μια ομάδα στηλών στην αριστερή πλευρά κάθε τυπωμένης σελίδας, πατήστε στο κουμπί σύμπτυξης πλαισίου διαλόγου δίπλα στο πλαίσιο Επανάληψη στηλών στα αριστερά, επιλέξτε τις στήλες, και μετά πατήστε στο κουμπί ανάπτυξης πλαισίου διαλόγου. Όταν τελειώσετε, πατήστε στο ΟΚ για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Μια τελευταία δυνατότητα, χρήσιμη όταν τυπώνετε φύλλα εργασίας του Excel 2007, είναι η λειτουργία Intelliprint. Η λειτουργία Intelliprint. δεν αφήνει το Excel 2007 να τυπώνει τυχόν κενές σελίδες στο τέλος ενός εγγράφου. Το αποτέλεσμα είναι ότι δε χρειάζεται να ορίζετε περιοχή εκτύπωσης, παρά μόνον όταν θέλετε να τυπώσετε μόνον ένα υποσύνολο του φύλλου εργασίας σας ή όταν θέλετε πραγματικά να τυπώσετε τις κενές σελίδες στο τέλος των δεδομένων.

Όταν ενσωματώνετε ένα γράφημα σε ένα φύλλο εργασίας, το γράφημα μάλλον θα κρύβει κάποια από τα δεδομένα, εκτός αν το μετακινήσετε στην επόμενη σελίδα του φύλλου εργασίας. Αυτός είναι ένας τρόπος λύσης του προβλήματος εκτύπωσης του γραφήματος ή του υποκείμενου φύλλου εργασίας, αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν περιλαμβάνουν αλλαγή της διάταξης των φύλ­λων εργασίας σας.

Για να τυπώσετε ένα γράφημα, πατήστε σε αυτό, πατήστε στο κουμπί Office, δείξτε στη επιλογή Εκτύπωση, και μετά πατήστε στην ομώνυμη διαταγή για να ανοίξετε το αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου. Στην ενότητα Εκτύπωση, το μόνο διαθέσιμο κουμπί επιλογής είναι το Επιλεγμένο γράφημα. Αν πατήσετε οπουδήποτε στο φύλλο εργασίας έξω από το γράφημα, στην περιοχή Εκτύπωση εμφανίζεται ενεργό το κουμπί Επιλεγμένα φύλλα, που σημαίνει ότι θα τυπωθούν το γράφημα κα το υποκείμενο φύλλο εργασίας όπως εμφανίζονται στην οθόνη.

Comments are closed.