10 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Κεφαλίδες και Υποσέλιδα

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/gTVDjbnh1kE?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=gTVDjbnh1kE&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep6531″ /]

Με μια ματιά:

Στο tutorial αυτό θα μάθετε να προσθέτετε κεφαλίδες και υποσέλιδα στα φύλλα εργασίας σας και να προετοιμάζετε φύλλα εργασίας για εκτύπωση.

Transcript:

Αν θέλετε να εξασφαλίσετε ότι θα εμφανίζονται οι ίδιες πληροφορίες στην κορυφή και στη βάση κάθε τυπωμένης σελίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κεφαλίδες ή υποσέλιδα. Κεφαλίδα είναι μια ενότητα που εμφανίζεται στην κορυφή όλων των τυπωμένων σελίδων υποσέλιδο είναι μια ενότητα που εμφανίζεται στη βάση όλων των τυπωμένων σελίδων. Για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο στο Excel 2007, ανοίξτε την καρτέλα Εισαγωγή και μετά, στην ομάδα Κείμενο, πατήστε στο κουμπί Κεφαλίδες & υποσέλιδα για να εμφανίσετε τη θεματική καρτέλα Σχεδίαση των εργαλείων κεφαλίδας και υποσέλιδου.

excel_totorial_img_69

 Όταν είναι ορατές οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα του βιβλίου εργασίας σας, το Excel 2007 εμφανίζει το βιβλίο εργασίας σε προβολή Διάταξης Σελίδας, η οποία είναι καινούργια στο Excel 2007. Στόχος της ομάδας σχεδιασμού του Excel 2007 όσον αφορά την προβολή Διάταξης Σελίδας ήταν να εμφανίζεται το βιβλίο εργασίας σας ακριβώς όπως θα είναι τυπωμένο, και να έχετε ταυτόχρονα τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το αρχείο, πράγμα που δεν είναι δυνατόν σε Προεπισκόπηση Εκτύπωσης. Επίσης, μπορείτε να μεταφερθείτε γρήγορα σε προβολή Διάταξης Σελίδας εμφανίζοντας την καρτέλα Προβολή και μετά, στην ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας, πατώντας στο κουμπί Διάταξη σελίδας.

Το Excel 2007 διαιρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα σε αριστερά, μεσαία, και δεξιά ενότητα. Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας σε μια επεξεργάσιμη ενότητα κεφαλίδας ή υποσέλιδου, το Excel 2007 επισημαίνει την ενότητα για να δείξει ότι, αν πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας, θα ανοίξετε τη συγκεκριμένη ενότητα για επεξεργασία.

Όταν πατάτε σε μια ενότητα κεφαλίδας ή υποσέλιδου, το Excel 2007 προσθέτει τη θεματική καρτέλα Σχεδίαση στην Κορδέλα. Η excel_totorial_img_70θεματική καρτέλα Σχεδίαση περιέχει έναν αριθμό τυπικών κεφαλίδων και υποσέλιδων, όπως είναι οι αριθμοί σελίδων μόνοι τους ή ακολουθούμενοι από το όνομα του βιβλίου εργασίας. Για να προσθέσετε στο φύλλο εργασίας μια Αυτόματη Κεφαλίδα, εμφανίστε τη θεματική καρτέλα Σχεδίαση και μετά, στην ομάδα Κεφαλίδες & υποσέλιδα, πατήστε στο κουμπί Κεφαλίδα και κατόπιν επιλέξτε την Αυτόματη Κεφαλίδα που θέλετε να εφαρμόσετε.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και προσαρμοσμένες κεφαλίδες πληκτρολογώντας το δικό σας κείμενο, ή χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια της ομάδας Στοιχεία κεφαλίδας & υποσέλιδου για να προσθέσετε την ημερομηνία, την ώρα, το όνομα του φύλλου εργασίας, ή τον αριθμό σελίδας. Η προσθήκη ενός γραφικού, όπως το λογότυπο μιας εταιρείας, σε ένα φύλλο εργασίας σάς επιτρέπει να χαρακτηρίζετε το φύλλο εργασίας ως προερχόμενο από την εταιρεία σας και να ενισχύετε την εικόνα της όταν συμπεριλαμβάνετε το φύλλο εργασίας σε μια αναφορά με προορισμό εκτός εταιρείας. Όταν προσθέτετε ένα γραφικό σε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο, γίνεται διαθέσιμο το κουμπί Μορφοποίηση εικόνας στην ομάδα Στοιχεία κεφαλίδας & υποσέλιδου. Πατώντας στο κουμπί αυτό, ανοίγετε ένα πλαίσιο διαλόγου με εργαλεία για την επεξεργασία του γραφικού.

Αφού τοποθετήσετε τα δεδομένα σας και τυχόν κεφαλίδες και υποσέλιδα στο βιβλίο εργασίας, μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες του ώστε να εξασφαλίσετε ότι τα φύλλα εργασίας σας θα εμφανίζουν όλες τις πληροφορίες και ότι η εκτύπωση θα είναι κεντραρισμένη στη σελίδα.

Μια από τις ιδιότητες ενός βιβλίου εργασίας που μπορείτε να αλλάξετε είναι τα περιθώρια του, ή τα όρια μεταξύ των διαφορετικών ενοτήτων της τυπωμένης σελίδας. Στο παράθυρο Προεπισκόπηση εκτύπωσης μπορείτε να δείτε τα περιθώρια ενός εγγράφου και τις θέσεις όπου εμφανίζονται τα περιεχόμενα της κεφαλίδας, του υποσέλιδου, και του σώματος σε σχέση με τα περιθώρια αυτά.

Μπορείτε να σύρετε τις γραμμές των περιθωρίων για να αλλάξετε τη θέση του αντίστοιχου περιθωρίου, αυξάνοντας ή μειώνοντας το χώρο κάθε ενότητας του φύλλου εργασίας. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η αύξηση του χώρου της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου μειώνει το χώρο για το σώμα του φύλλου εργασίας, excel_totorial_img_71πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να τυπωθούν λιγότερες γραμμές σε κάθε σελίδα.

Το Excel 2007 διαθέτει τρεις ρυθμίσεις περιθωρίων: Κανονικά, Ευρεία, και Περιορισμένα. Το Excel 2007 εξ ορισμού εφαρμόζει τη ρύθμιση Κανονικά, αλλά μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις τρεις ρυθμίσεις εμφανίζοντας την καρτέλα Διάταξη σελίδας και μετά, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, πατώντας στο κουμπί Περιθώρια. Αν θέλετε πιο λεπτομερή έλεγχο των περιθωρίων σας, επιλέξτε Προσαρμοσμένα περιθώρια για να ανοίξετε την καρτέλα Περιθώρια του πλαισίου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

Ένα άλλο ζήτημα κατά την εκτύπωση φύλλων εργασίας είναι ότι τα δεδομένα τους συνήθως έχουν μεγαλύτερο πλάτος από ένα κοινό φύλλο χαρτιού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια της καρτέλας Page Layout για να αλλάξετε τη διάταξη των γραμμών και των στηλών στη σελίδα. Όταν οι στήλες ακολουθούν τη μεγάλη πλευρά του χαρτιού, η σελίδα έχει κατακόρυφο προσανατολισμό όταν οι στήλες ακολουθούν τη μικρή πλευρά του χαρτιού, η σελίδα έχει οριζόντιο προσανατολισμό.

excel_totorial_img_72

Η διάταξη αυτή είναι πιο κατάλληλη, αλλά και πάλι δε χωρούν όλα τα δεδομένα στην τυπωμένη σελίδα. Εδώ έρχονται να μας βοηθήσουν τα εργαλεία της ομάδας Προσαρμογή στο μέγεθος της καρτέλας Διάταξη  σελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία αυτής της ομάδας για να κάνετε το Excel 2007 να μειώσει το μέγεθος των περιεχομένων του φύλλου εργασίας τόσο ώστε να τυπωθεί σε μία σελίδα ολόκληρο το φύλλο εργασίας. Τις ίδιες αλλαγές μπορείτε να κάνετε και με τα χειριστήρια του πλαισίου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας. Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, πατήστε στην καρτέλα Διάταξη σελίδας και μετά πατήστε στο κουμπί ανοίγματος πλαισίου διαλόγου της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας.

Όταν έχετε ένα έγγραφο σε κατάσταση Προεπισκόπησης Αλλαγών Σελίδας, το Excel 2007 δείχνει τη σειρά με την οποία θα τυπωθούν οι σελίδες με απαλές γκρίζες λέξεις στις σελίδες του φύλλου εργασίας. Αυτές οι ενδείξεις εμφανίζονται μόνο σε κατάσταση Προεπισκόπησης Αλλαγών Σελίδας δεν τυπώνονται μαζί με το έγγραφο. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εκτύπωσης των σελίδων ανοίγοντας την καρτέλα Διάταξη σελίδας, πατώντας στο κουμπί ανοίγματος πλαισίου διαλόγου της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας ώστε να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, και εμφανίζοντας την καρτέλα Φύλλο του πλαισίου διαλόγου.

excel_totorial_img_73

Στην καρτέλα Φύλλο, διαλέγοντας την επιλογή Κατά πλάτος και κατόπιν κάτω, αλλάζετε τη σειρά εκτύπωσης των φύλλων εργασίας από την προεπιλογή, που είναι Κάτω και κατόπιν κατά πλάτος. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τη σειρά εκτύπωσης για να διατηρήσετε μαζί κάποιες πληροφορίες σε διαδοχικές τυπωμένες σελίδες.

Για να μετακινήσετε μια αλλαγή σελίδας, σύρετε τη γραμμή που αναπαριστά την αλλαγή στη νέα της θέση. Το Excel 2007 θα αλλάξει τις ιδιότητες του φύλλου εργασίας ώστε η καθοριζόμενη περιοχή να τυπωθεί σε μία σελίδα.

Comments are closed.