2 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Δυναμικά Γραφήματα και μορφοποίηση διαγραμμάτων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/KxZwgi1ova4?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=KxZwgi1ova4&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep5261″ /]

Με μια ματιά:

Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να εντοπίζετε τάσεις στα δεδομένα σας, να δημιουργείτε δυναμικά γραφήματα, και να δημιουργείτε και να μορφοποιείτε διαγράμματα.

Transcript:

Για να βάλετε το Excel 2007 να προβλέψει τις μελλοντικές τιμές της σειράς δεδομένων που αφορά το κόστος συντήρησης, πατήστε στο γράφημα και μετά, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Ανάλυση, πατήστε στο κουμπί Γραμμή τάσης. Επιλέξτε Περισσότερες επιλογές γραμμής τάσης για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση γραμμής τάση.

excel_totorial_img_65

Η καρτέλα Επιλογές γραμμής τάσης του πλαισίου διαλόγου Μορφοποίηση γραμμής τάσης σάς δίνει τη δυνατότητα να διαλέξετε την κατανομή δεδομένων που θα πρέπει να λάβει υπόψη του το Excel 2007 για να κάνει την πρόβλεψη του. Η σωστή εκλογή για τα περισσότερα επιχειρηματικά δεδομένα είναι η γραμμική – οι άλλες κατανομές, όπως η εκθετική, η λογαριθμική, και η πολυωνυμική, χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές και ερευνητικές εφαρμογές.

Αφού διαλέξετε τύπο κατανομής, πρέπει να πείτε στο Excel 2007 μέχρι πότε να προεκτείνει τη γραμμή τάσης για την πρόβλεψη. Ο οριζόντιος άξονας του γραφήματος που χρησιμοποιούμε στο παράδειγμα αυτό παρουσιάζει τα ετήσια έσοδα των ετών 2001 έως 2007. Για να πείτε στο Excel 2007 πόσο μακριά στο μέλλον να ερευνήσει, πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο Προώθηση της ενότητας Πρόβλεψη. Στην περίπτωση μας, για να κάνει μια πρόβλεψη για τρία έτη, πληκτρολογήστε 3 στο πλαίσιο Προώθηση και πατήστε στο ΟΚ για να προσθέσετε τη γραμμή τάσης στο γράφημα. Όπως και με τα υπόλοιπα στοιχεία των γραφημάτων, μπορείτε να διπλοπατήσετε στη γραμμή τάσης για να ανοίξετε ένα πλαίσιο διαλόγου μορφοποίησης και να αλλάξετε την εμφάνιση της γραμμής.

Όπως μπορείτε να δημιουργήσετε πίνακες τους οποίους έχετε τη δυνατότητα να αναδιατάξετε αμέσως ώστε να τονίσετε διαφορετικές πλευρές των δεδομένων μιας λίστας, μπορείτε να δημιουργήσετε και δυναμικά γραφήματα, ή Συγκεντρωτικά Γραφήματα, τα οποία αντιστοιχούν στα περιεχόμενα και την οργάνωση ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Η δημιουργία ενός Συγκεντρωτικού Γραφήματος είναι σχετικά απλή. Απλώς πατήστε σε οποιοδήποτε κελί μιας λίστας ή πίνακα δεδομένων με βάση τον οποίο θα δημιουργούσατε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα, και μετά πατήστε στην καρτέλα Εισαγωγή. Στην ομάδα Πίνακες, πατήστε στο κάτω βέλος του κουμπιού Συγκεντρωτικός πίνακας και επιλέξτε Συγκεντρωτικό γράφημα. Σε ένα φύλλο εργασίας όπου υπάρχει ήδη ένας Συγκεντρωτικός Πίνακας, πατήστε σε ένα κελί του Συγκεντρωτικού Πίνακα, εμφανίστε την καρτέλα Εισαγωγή, και μετά, στην ομάδα Γραφήματα, πατήστε στον τύπο του γραφήματος που θέλετε να δημιουργήσετε.

excel_totorial_img_65

 Οποιαδήποτε αλλαγή στο Συγκεντρωτικό Πίνακα στον οποίο βασίζεται το Συγκεντρωτικό Γράφημα αντανακλάται και σε αυτό. Για παράδειγμα, αν αλλάξουν τα δεδομένα της υποκείμενης λίστας δεδομένων, πατήστε στο κουμπί Ανανέωση της ομάδας Δεδομένα στη θεματική καρτέλα Ανάλυση, για να ενημερώσετε το Συγκεντρωτικό Γράφημα μετά νέα δεδομένα. Επίσης, μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα στα περιεχόμενα του Συγκεντρωτικού Πίνακα όπως διακρίνετε πατώντας στο κάτω βέλος Έτος, επιλέγοντας 2009 από τη λίστα που εμφανίζεται, και μετά πατώντας στο ΟΚ. Μετά από αυτό, ο Συγκεντρωτικός Πίνακας θα εμφανίζει τα έσοδα του έτους 2009. Τα αποτελέσματα του φίλτρου φαίνονται επίσης και στο Συγκεντρωτικό Γράφημα.

excel_totorial_img_66

 Το Συγκεντρωτικό Γράφημα διαθέτει χειριστήρια με τα οποία μπορείτε να φιλτράρετε τα δεδομένα και του ίδιου του γραφήματος, και του Συγκεντρωτικού Πίνακα. Πατώντας στο βέλος της καταχώρησης Έτος, επιλέγοντας (Επιλογή όλων) από τη λίστα που εμφανίζεται, και μετά πατώντας στο ΟΚ επαναφέρετε το Συγκεντρωτικό Γράφημα στην αρχική του διευθέτηση.

Αν χρειαστεί να αλλάξετε τον τύπο ενός υπάρχοντος γραφήματος, μπορείτε να επιλέξετε το γράφημα και μετά, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος να πατήσετε στο κουμπί Αλλαγή τύπου γραφήματος για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή τύπου γραφήματος. Όταν επιλέξετε τον τύπο που προτιμάτε και πατήσετε στο ΟΚ, το Excel 2007 θα αναδημιουργήσει το γράφημα.

Το Excel 2007 διαθέτει το κατάλληλο εργαλείο για την δημιουργία διαγραμμάτων: τη λειτουργία SmartArt. Για να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, πατήστε στο κουμπί SmartArt για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή γραφικού SmartArt.

excel_totorial_img_67

 Πατώντας σε κάποιο από τα κουμπιά του πλαισίου διαλόγου Επιλογή γραφικού SmartArt επιλέγετε τον τύπο του διαγράμματος που αντιστοιχεί στο κουμπί και εμφανίζετε μια περιγραφή του στο δεξιό τμήμα του πλαισίου διαλόγου. Πατώντας στο κουμπί Όλα εμφανίζετε όλους τους διαθέσιμους τύπους γραφικών SmartArt.

Αφού πατήσετε στο κουμπί που αντιστοιχεί στο διάγραμμα που θέλετε να δημιουργήσετε, πατώντας στο ΟΚ προσθέτετε το διάγραμμα στο φύλλο εργασίας σας.

excel_totorial_img_68

Όσο το διάγραμμα είναι επιλεγμένο, το Excel 2007 εμφανίζει τις θεματικές καρτέλες των εργαλείων SmartArt με τα ονόματα Σχεδίαση και Μορφή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία της θεματικής καρτέλας Σχεδίαση για να αλλάξετε τη διάταξη, το στυλ, ή το χρωματικό συνδυασμό του γραφικού. Στη θεματική καρτέλα Σχεδίαση συμπεριλαμβάνεται επίσης η ομάδα Δημιουργία γραφικού, η οποία περιέχει εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε ένα σχήμα στο γραφικό SmartArt, να προσθέσετε κείμενο στο γραφικό, και να προβιβάσετε ή να υποβιβάσετε σχήματα μέσα στο γραφικό.

Το τμήμα Κειμένου, στα αριστερά του γραφικού SmartArt, σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε κείμενο σε ένα σχήμα χωρίς να πρέπει να πατήσετε και να πληκτρολογήστε μέσα στο σχήμα. Αν καταχωρίσετε τα βήματα της διαδικασίας με λάθος σειρά, μπορείτε να μετακινήσετε κάποιο σχήμα πατώντας με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού σε αυτό και επιλέγοντας Αποκοπή από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται. Για να επικολλήσετε πάλι το σχήμα στο γραφικό, πατήστε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο σχήμα στα αριστερά από το σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί αυτό που θα επικολλήσετε, και μετά επιλέξτε τη διαταγή Επικόλληση. Για παράδειγμα, αν έχετε μια διαδικασία πέντε βημάτων και κατά λάθος αντιστρέψετε τα βήματα δύο και τρία, μπορείτε να μετακινήσετε το τρίτο βήμα στη θέση δύο, πατώντας με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο τρίτο βήμα και επιλέγοντας Αποκοπή. Στη συνέχεια, πατήστε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο πρώτο σχήμα και επιλέξτε τη διαταγή Επικόλληση.

Αν θέλετε να προσθέσετε ένα σχήμα σε ένα γραφικό SmartArt, όπως να προσθέσετε ένα βήμα σε μια διαδικασία, πατήστε σε ένα σχήμα δίπλα στη θέση που θέλετε να καταλάβει το νέο σχήμα και μετά, στη θεματική καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, πατήστε στο κουμπί Προσθήκη σχήματος, και μετά πατήστε στην επιλογή που αντιπροσωπεύει τη θέση όπου θέλετε να εμφανιστεί το νέο σχήμα σε σχέση με το επιλεγμένο.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του γραφικού με τα χειριστήρια της θεματικής καρτέλας Μορφή, καθώς και πατώντας με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο σχήμα και επιλέγοντας Μορφοποίηση σχήματος για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σχεδίου. Αν έχετε επιλέξει το κείμενο μέσα σε ένα σχήμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία της ομάδας Γραμματοσειρά της Κεντρικής καρτέλας για να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου.

Comments are closed.