24 Μαρ 2009
Comments: 0

Δημιουργία και προσαρμογή γραφημάτων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/Lq5glWIC6K0?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=Lq5glWIC6K0&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep5016″ /]

Με μια ματιά:

Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να δημιουργείτε γραφήματα και να προσαρμόζετε τα στοιχεία τους.

Transcript:

Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα, επιλέξτε τα δεδομένα τα οποία θέλετε να συνοψίσετε με οπτικό τρόπο και μετά, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Γραφήματα, πατήστε στον τύπο του γραφήματος που θέλετε να δημιουργήσετε ώστε το Excel 2007 να εμφανίσει τους διαθέσιμους δευτερεύοντες τύπους του γραφήματος.

Όταν πατήσετε στον κατάλληλο δευτερεύοντexcel_totorial_img_57α τύπο γραφήματος, το Excel 2007 θα δημιούργησα το γράφημα με την προεπιλεγμένη διάταξη και το χρωματικό συνδυασμό που καθορίζεται στο θέμα του βιβλίου εργασίας σας. Αν το Excel 2007 δε σχεδιάσει τα δεδομένα σας με τον τρόπο που θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τον άξονα στον οποίο το Excel 2007 απεικονίζει μια στήλη δεδομένων. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση που το Excel 2007 σχεδιάζει τα δεδομένα με λάθος τρόπο είναι όταν η στήλη από την οποία θέλετε να προέρχονται οι τιμές του οριζόντιου άξονα περιέχει αριθμητικό δεδομένα.

Μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα που θα αντιστοιχιστούν στον κατακόρυφο άξονα (που είναι γνωστός και ως άξονας γ) και στον οριζόντιο άξονα (που είναι γνωστός και ως άξονας χ). Για να κάνετε αυτή την αλλαγή, επιλέξτε το γράφημα και μετά, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δεδομένα, πατήστε στο κουμπί Επιλογή δεδομένων για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων.

excel_totorial_img_58

Η στήλη Έτος δεν ανήκει στο τμήμα παραθύρου Καταχωρήσεις υπομνήματος (Σειρές) το οποίο αντιστοιχεί στον κατακόρυφο άξονα ενός γραφήματος στηλών. Για να αφαιρέσετε μια στήλη από έναν άξονα, επιλέξτε το όνομα της στήλης και μετά πατήστε στο κουμπί Κατάργηση. Για να προσθέσετε μια στήλη στο τμήμα παραθύρου Ετικέτες οριζόντιου άξονα (Κατηγορία), πατήστε στο κουμπί Επεξεργασία του τμήματος παραθύρου για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Ετικέτες άξονα.

Στο πλαίσιο διαλόγου Ετικέτες άξονα, πατήστε στο κουμπί σύμπτυξης πλαισίου διαλόγου στη δεξιά πλευρά του πεδίου Περιοχή ετικετών άξονα, επιλέξτε τα κελιά από τα οποία θα προέρχονται οι τιμές για τον οριζόντιο άξονα (χωρίς να συμπεριλάβετε και την επικεφαλίδα στήλης, αν υπάρχει) πατήστε στο κουμπί ανάπτυξης πλαισίου διαλόγου, και μετά πατήστε στο ΟΚ. Πατήστε πάλι στο ΟΚ για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων και να επεξεργαστείτε το γράφημα σας.

Αφού δημιουργήσετε το γράφημα, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του ώστε είτε να κυριαρχεί στο φύλλο εργασίας είτε να παίζει το ρόλο ενός ακόμα πληροφοριακού στοιχείου στο φύλλο εργασίας.

Όπως μπορείτε να ελέγξετε το μέγεθος ενός γραφήματος, μπορείτε να ελέγξετε και τη θέση του. Για να μετακινήσετε ένα γράφημα μέσα σε ένα φύλλο εργασίας, το σύρετε στη θέση που θέλετε. Αν θέλετε να μετακινήσετε το γράφημα σε ένα νέο φύλλο εργασίας, πατήστε σε αυτό και μετά, στη θεματική καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Θέση, πατήστε στο κουμπί Μετακίνηση γραφήματος για να ανοίξετε το ομώνυμο πλαίσιο διαλόγου.

excel_totorial_img_59

Για να μετακινήσετε το γράφημα σε ένα νέο φύλλο γραφήματος, επιλέξτε το κουμπί επιλογής Δημιουργία φύλλου και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα του νέου ψύλλου στο διπλανό πεδίο. Επιλέγοντας Δημιουργία φύλλου δημιουργείτε ένα νέο φύλλο γραφήματος το οποίο περιέχει μόνο το γράφημα σας. Και σε αυτό το φύλλο μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του γραφήματος αλλά, όταν το Excel 2007 δημιουργεί ένα νέο φύλλο γραφήματος, το γράφημα καταλαμβάνει ολόκληρο το φύλλο.

Για να μετακινήσετε το γράφημα σε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας, ενεργοποιήστε το κουμπί επιλογής Αντικείμενο στο, πατήστε στο κάτω βέλος του διπλανού πεδίου, και επιλέξτε το φύλλο εργασίας στο οποίο θέλετε να μετακινήσετε το γράφημα.

Αν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός γραφήματος, επιλέξτε το γράφημα και μετά, στην καρτέλα Σχεδίαση, πατήστε σε ένα στυλ της συλλογής Στυλ γραφήματος. Η συλλογή περιέχει πολύ Περισσότερα στυλ από αυτά που εμφανίζονται στην Κορδέλα για να διαλέξετε μια νέα εμφάνιση για το γράφημα σας, πατήστε στο κουμπί Περισσότερα στην κάτω δεξιά γωνία της συλλογής και μετά πατήστε στο σχέδιο που προτιμάτε.

excel_totorial_img_60

 Όταν δημιουργείτε ένα γράφημα με τα εργαλεία της ομάδας Γραφήματα της καρτέλας Εισαγωγή, το Excel 2007 δημιουργεί ένα γράφημα επικεντρωμένο στα δεδομένα. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα γράφημα με περισσότερα ή διαφορετικά στοιχεία, όπως να προσθέσετε ετικέτες δεδομένων σε κάθε σημείο δεδομένων που απεικονίζεται στο γράφημα, μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας το γράφημα και μετά διαλέγοντας στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διατάξεις γραφήματος τη διάταξη που προτιμάτε. Στις περισσότερες περιπτώσεις το γράφημα έχει τίτλο, υπόμνημα (μια λίστα των δεδομένων που απεικονίζονται στο γράφημα), οριζόντιες γραμμές στο σώμα του ώστε να είναι εύκολη η διάκριση των τιμών, και ετικέτες αξόνων.

Αν δεν βρείτε την ακριβή διάταξη γραφήματος που θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια της θεματικής καρτέλας Διάταξη για να ρυθμίσετε την εμφάνιση και τη θέση κάθε στοιχείου.

excel_totorial_img_61

 Στην ομάδα Άξονες, πατώντας στο κουμπί Γραμμές πλέγματος έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε αν στο γράφημα θα εμφανίζονται οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές πλέγματος και, αν ναι, τις αποστάσεις μεταξύ αυτών των γραμμών.

Εκτός από την αλλαγή της διάταξης του γραφήματος, μπορείτε να ελέγξετε την εμφάνιση κάθε στοιχείου μέσα στο γράφημα. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο του γραφήματος και να το μορφοποιήσετε, πατήστε στο στοιχείο αυτό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αλλάξετε τη μορφοποίηση της σειράς δεδομένων που έχει το όνομα Όγκος δεμάτων στο γράφημα στηλών της προηγούμενης εικόνας, πατώντας σε οποιαδήποτε στήλη της σειράς δεδομένων επιλέγετε ολόκληρη τη σειρά. Όποιες αλλαγές μορφοποίησης κάνετε τώρα, θα εφαρμοστούν σε όλα τα σημεία ολόκληρης της σειράς. Αν θέλετε να τροποποιήσετε ένα μόνο σημείο δεδομένων, επιλέξτε ολόκληρη τη σειρά και μετά πατήστε στο στοιχείο του γραφήματος (για παράδειγμα, μια στήλη) το οποίο αντιστοιχεί στο σημείο δεδομένων που θέλετε να τροποποιήσετε.

Για να εμφανίσετε μια λίστα με όλα τα εexcel_totorial_img_62πιλέξιμα στοιχεία ενός γραφήματος, επιλέξτε το γράφημα και μετά, στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, πατήστε στο κάτω βέλος του χειριστηρίου Στοιχεία γραφήματος. Απλώς πατήστε στο κατάλληλο στοιχείο γραφήματος για να το επιλέξετε.

Αφού επιλέξετε το στοιχείο γραφήματος, μπορείτε να σύρετε κάποια από τις λαβές του για να του αλλάξετε μέγεθος ή να το σύρετε σε κάποια άλλη θέση μέσα στο γράφημα. Για να αλλάξετε τη μορφή του στοιχείου γραφήματος, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία και τα κουμπιά ανοίγματος πλαισίων διαλόγου των ομάδων Στυλ σχήματος, Στυλ WordArt, Τακτοποίηση, και Μέγεθος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το στοιχείο γραφήματος και μετά, στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, να πατήσετε στο κουμπί Επιλογή μορφής για να ανοίξετε ένα πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση το οποίο σας επιτρέπει να αλλάξετε το γέμισμα, τις γραμμές, το στυλ γραμμής, τη σκιά, την τρισδιάστατη μορφή, και τη στοίχιση του στοιχείου γραφήματος.

Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να εφαρμόσετε το ίδιο σύνολο αλλαγών σε γραφήματα που θα δημιουργήσετε στο μέλλον, μπορείτε να αποθηκεύσετε το γράφημα σας ως πρότυπο γραφήματexcel_totorial_img_63ος. Επιλέγοντας τα δεδομένα που θέλετε να συνοψίσετε οπτικά και εφαρμόζοντας το πρότυπο γραφήματος θα δημιουργείτε γραφήματα με συνεπή μορφοποίηση με τον ελάχιστο αριθμό ενεργειών. Για να αποθηκεύσετε ένα γράφημα ως πρότυπο γραφήματος, επιλέξτε το γράφημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο και μετά, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος, επιλέξτε Αποθήκευση ως προτύπου. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια του πλαισίου διαλόγου που εμφανίζεται για να δώσετε ένα όνομα και να αποθηκεύσετε το πρότυπο σας. Κατόπιν, για να δημιουργήσετε ένα γράφημα με βάση το πρότυπο αυτό, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να συνοψίσετε και μετά, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Γραφήματα, πατήστε σε κάποιον τύπο γραφήματος και κατόπιν πατήστε στο κουμπί Όλοι οι τύποι γραφήματος για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή τύπου γραφήματος. Στην ενότητα επιλογής τύπου γραφήματος, επιλέξτε Πρότυπα, και κατόπιν πατήστε στο πρότυπο του γραφήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Comments are closed.