29 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών με μακροεντολές

Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να ανοίγετε, να εκτελείτε, να δημιουργείτε, και να τροποποιείτε μακροεντολές· να δημιουργείτε κουμπιά και σχήματα στη γραμμή εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης που θα σας επιτρέπουν να εκτελείτε μακροεντολές με ένα πάτημα του ποντικιού σας και να ορίζετε ρυθμίσεις ασφαλείας για τις μακροεντολές. Transcript: Αφού δουλέψετε λίγο με τα […]


20 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Υπολογισμοί με δεδομένα

Με μια ματιά: Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να δημιουργείτε τύπους για τον υπολογισμό τιμών, να συνοψίζετε δεδομένα που ικανοποιούν συγκεκριμένες συνθήκες και να εντοπίζετε και να διορθώνετε σφάλματα στους υπολογισμούς. Transcript: Η πληκτρολόγηση των αναφορών για δεκαπέντε ή είκοσι κελιά σε έναν υπολογισμό θα ήταν κουραστική, αλλά το Excel 2007 διευκολύνει το χειρισμό πολύπλοκων […]


18 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Εκτύπωση λίστας δεδομένων και γραφημάτων

Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να τυπώνετε μια λίστα δεδομένων, είτε ολόκληρη είτε ένα τμήμα της και να τυπώνετε γραφήματα. Transcript: Όταν είστε έτοιμοι να τυπώσετε ένα φύλλο εργασίας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε στο κουμπί Office, να δείξετε στη διαταγή Εκτύπωση, και μετά να επιλέξετε Γρήγορη εκτύπωση. […]


10 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Κεφαλίδες και Υποσέλιδα

Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να προσθέτετε κεφαλίδες και υποσέλιδα στα φύλλα εργασίας σας και να προετοιμάζετε φύλλα εργασίας για εκτύπωση. Transcript: Αν θέλετε να εξασφαλίσετε ότι θα εμφανίζονται οι ίδιες πληροφορίες στην κορυφή και στη βάση κάθε τυπωμένης σελίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κεφαλίδες ή υποσέλιδα. Κεφαλίδα είναι μια ενότητα που εμφανίζεται […]


2 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Δυναμικά Γραφήματα και μορφοποίηση διαγραμμάτων

Με μια ματιά: Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να εντοπίζετε τάσεις στα δεδομένα σας, να δημιουργείτε δυναμικά γραφήματα, και να δημιουργείτε και να μορφοποιείτε διαγράμματα. Transcript: Για να βάλετε το Excel 2007 να προβλέψει τις μελλοντικές τιμές της σειράς δεδομένων που αφορά το κόστος συντήρησης, πατήστε στο γράφημα και μετά, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα […]


24 Μάρτιος 2009
Comments: 0

Δημιουργία και προσαρμογή γραφημάτων

Με μια ματιά: Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να δημιουργείτε γραφήματα και να προσαρμόζετε τα στοιχεία τους. Transcript: Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα, επιλέξτε τα δεδομένα τα οποία θέλετε να συνοψίσετε με οπτικό τρόπο και μετά, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Γραφήματα, πατήστε στον τύπο του γραφήματος που θέλετε να δημιουργήσετε ώστε το Excel 2007 […]


17 Μάρτιος 2009
Comments: 0

Μορφοποίηση Συγκ Πινάκων και δημιουργία από εξωτ δεδομένα

Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να μορφοποιείτε και να δημιουργείτε Συγκεντρωτικούς Πίνακες από εξωτερικά δεδομένα. Transcript: Οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες είναι τα ιδανικά εργαλεία για τη σύνοψη και την εξέταση μεγάλων πινάκων δεδομένων, ακόμη και εκείνων που περιέχουν περισσότερες από 10.000 ή ακόμη και 100.000 γραμμές. Παρόλο που οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες συχνά καταλήγουν […]


13 Μάρτιος 2009
Comments: 0

Δημιουργία δυναμικών λιστών με Συγκεντρωτικούς Πίνακες

Με μια ματιά: Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε Συγκεντρωτικούς Πίνακες, να φιλτράρετε, να εμφανίζετε, και να κρύβετε δεδομένα Συγκεντρωτικών πινάκων και να επεξεργάζεστε Συγκεντρωτικούς Πίνακες. Transcript: Αφού δημιουργήσετε τον πίνακα δεδομένων, μπορείτε να πατήσετε σε οποιοδήποτε κελί της λίστας, να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή της διασύνδεσης, και μετά, στην ομάδα […]


6 Μάρτιος 2009
Comments: 0

Ανάλυση εναλλακτικών συνόλων δεδομένων

Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να ορίζετε εναλλακτικά σύνολα δεδομένων και να καθορίζετε τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε ένας υπολογισμός να δώσει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Transcript: Όταν αποθηκεύετε δεδομένα σε κάποιο φύλλο εργασίας του Excel 2007, δημιουργείτε μια εγγραφή που αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά ενός συμβάντος ή ενός αντικειμένου. Τα δεδομένα αυτά μπορεί […]


28 Φεβρουάριος 2009
Comments: 0

Σύνοψη και ομαδοποίηση δεδομένων

Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να συνοψίζετε πολλά σύνολα δεδομένων, και να ομαδοποιείτε πολλές λίστες δεδομένων. Transcript: Όταν δημιουργείτε μια σειρά από φύλλα εργασίας που περιέχουν παρόμοια δεδομένα (όπως με τη χρήση κάποιου προτύπου), κατασκευάζετε ένα συνεπές σύνολο βιβλίων εργασίας στα οποία τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε αναμενόμενες θέσεις. Για παράδειγμα, στο […]