29 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών με μακροεντολές

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/5nxfYhs-snI?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=5nxfYhs-snI&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep9989″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να ανοίγετε, να εκτελείτε, να δημιουργείτε, και να τροποποιείτε μακροεντολές· να δημιουργείτε κουμπιά και σχήματα στη γραμμή εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης που θα σας επιτρέπουν να εκτελείτε μακροεντολές με ένα πάτημα του ποντικιού σας και να ορίζετε ρυθμίσεις ασφαλείας για τις […]


20 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Υπολογισμοί με δεδομένα

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/wx-U_eir1I4?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=wx-U_eir1I4&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep8940″ /] Με μια ματιά: Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να δημιουργείτε τύπους για τον υπολογισμό τιμών, να συνοψίζετε δεδομένα που ικανοποιούν συγκεκριμένες συνθήκες και να εντοπίζετε και να διορθώνετε σφάλματα στους υπολογισμούς. Transcript: Η πληκτρολόγηση των αναφορών για δεκαπέντε ή είκοσι κελιά σε έναν υπολογισμό θα ήταν κουραστική, αλλά […]


18 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Εκτύπωση λίστας δεδομένων και γραφημάτων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/rNrQ1s54I7w?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=rNrQ1s54I7w&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep3871″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να τυπώνετε μια λίστα δεδομένων, είτε ολόκληρη είτε ένα τμήμα της και να τυπώνετε γραφήματα. Transcript: Όταν είστε έτοιμοι να τυπώσετε ένα φύλλο εργασίας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε στο κουμπί Office, να δείξετε στη διαταγή […]


10 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Κεφαλίδες και Υποσέλιδα

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/gTVDjbnh1kE?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=gTVDjbnh1kE&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep6531″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να προσθέτετε κεφαλίδες και υποσέλιδα στα φύλλα εργασίας σας και να προετοιμάζετε φύλλα εργασίας για εκτύπωση. Transcript: Αν θέλετε να εξασφαλίσετε ότι θα εμφανίζονται οι ίδιες πληροφορίες στην κορυφή και στη βάση κάθε τυπωμένης σελίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κεφαλίδες ή […]


2 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Δυναμικά Γραφήματα και μορφοποίηση διαγραμμάτων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/KxZwgi1ova4?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=KxZwgi1ova4&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep5261″ /] Με μια ματιά: Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να εντοπίζετε τάσεις στα δεδομένα σας, να δημιουργείτε δυναμικά γραφήματα, και να δημιουργείτε και να μορφοποιείτε διαγράμματα. Transcript: Για να βάλετε το Excel 2007 να προβλέψει τις μελλοντικές τιμές της σειράς δεδομένων που αφορά το κόστος συντήρησης, πατήστε στο γράφημα […]


24 Μαρ 2009
Comments: 0

Δημιουργία και προσαρμογή γραφημάτων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/Lq5glWIC6K0?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=Lq5glWIC6K0&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep5016″ /] Με μια ματιά: Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να δημιουργείτε γραφήματα και να προσαρμόζετε τα στοιχεία τους. Transcript: Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα, επιλέξτε τα δεδομένα τα οποία θέλετε να συνοψίσετε με οπτικό τρόπο και μετά, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Γραφήματα, πατήστε στον τύπο του γραφήματος που […]


17 Μαρ 2009
Comments: 0

Μορφοποίηση Συγκ Πινάκων και δημιουργία από εξωτ δεδομένα

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/zRMAWWRwWIY?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=zRMAWWRwWIY&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep7759″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να μορφοποιείτε και να δημιουργείτε Συγκεντρωτικούς Πίνακες από εξωτερικά δεδομένα. Transcript: Οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες είναι τα ιδανικά εργαλεία για τη σύνοψη και την εξέταση μεγάλων πινάκων δεδομένων, ακόμη και εκείνων που περιέχουν περισσότερες από 10.000 ή ακόμη και 100.000 γραμμές. […]


13 Μαρ 2009
Comments: 0

Δημιουργία δυναμικών λιστών με Συγκεντρωτικούς Πίνακες

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/0b3BLw02edk?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=0b3BLw02edk&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep8104″ /] Με μια ματιά: Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε Συγκεντρωτικούς Πίνακες, να φιλτράρετε, να εμφανίζετε, και να κρύβετε δεδομένα Συγκεντρωτικών πινάκων και να επεξεργάζεστε Συγκεντρωτικούς Πίνακες. Transcript: Αφού δημιουργήσετε τον πίνακα δεδομένων, μπορείτε να πατήσετε σε οποιοδήποτε κελί της λίστας, να ανοίξετε την καρτέλα […]


6 Μαρ 2009
Comments: 0

Ανάλυση εναλλακτικών συνόλων δεδομένων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/SBwa9t-j-B0?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=SBwa9t-j-B0&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep5265″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να ορίζετε εναλλακτικά σύνολα δεδομένων και να καθορίζετε τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε ένας υπολογισμός να δώσει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Transcript: Όταν αποθηκεύετε δεδομένα σε κάποιο φύλλο εργασίας του Excel 2007, δημιουργείτε μια εγγραφή που αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά ενός συμβάντος […]


28 Φεβ 2009
Comments: 0

Σύνοψη και ομαδοποίηση δεδομένων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/IJ03ELOEGJY?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=IJ03ELOEGJY&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep8431″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να συνοψίζετε πολλά σύνολα δεδομένων, και να ομαδοποιείτε πολλές λίστες δεδομένων. Transcript: Όταν δημιουργείτε μια σειρά από φύλλα εργασίας που περιέχουν παρόμοια δεδομένα (όπως με τη χρήση κάποιου προτύπου), κατασκευάζετε ένα συνεπές σύνολο βιβλίων εργασίας στα οποία τα δεδομένα είναι […]