29 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών με μακροεντολές

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/5nxfYhs-snI?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=5nxfYhs-snI&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep9989″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να ανοίγετε, να εκτελείτε, να δημιουργείτε, και να τροποποιείτε μακροεντολές· να δημιουργείτε κουμπιά και σχήματα στη γραμμή εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης που θα σας επιτρέπουν να εκτελείτε μακροεντολές με ένα πάτημα του ποντικιού σας και να ορίζετε ρυθμίσεις ασφαλείας για τις […]


20 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Υπολογισμοί με δεδομένα

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/wx-U_eir1I4?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=wx-U_eir1I4&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep8940″ /] Με μια ματιά: Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να δημιουργείτε τύπους για τον υπολογισμό τιμών, να συνοψίζετε δεδομένα που ικανοποιούν συγκεκριμένες συνθήκες και να εντοπίζετε και να διορθώνετε σφάλματα στους υπολογισμούς. Transcript: Η πληκτρολόγηση των αναφορών για δεκαπέντε ή είκοσι κελιά σε έναν υπολογισμό θα ήταν κουραστική, αλλά […]


18 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Εκτύπωση λίστας δεδομένων και γραφημάτων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/rNrQ1s54I7w?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=rNrQ1s54I7w&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep3871″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να τυπώνετε μια λίστα δεδομένων, είτε ολόκληρη είτε ένα τμήμα της και να τυπώνετε γραφήματα. Transcript: Όταν είστε έτοιμοι να τυπώσετε ένα φύλλο εργασίας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε στο κουμπί Office, να δείξετε στη διαταγή […]


10 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Κεφαλίδες και Υποσέλιδα

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/gTVDjbnh1kE?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=gTVDjbnh1kE&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep6531″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να προσθέτετε κεφαλίδες και υποσέλιδα στα φύλλα εργασίας σας και να προετοιμάζετε φύλλα εργασίας για εκτύπωση. Transcript: Αν θέλετε να εξασφαλίσετε ότι θα εμφανίζονται οι ίδιες πληροφορίες στην κορυφή και στη βάση κάθε τυπωμένης σελίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κεφαλίδες ή […]


2 Απρίλιος 2009
Comments: 0

Δυναμικά Γραφήματα και μορφοποίηση διαγραμμάτων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/KxZwgi1ova4?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=KxZwgi1ova4&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep5261″ /] Με μια ματιά: Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να εντοπίζετε τάσεις στα δεδομένα σας, να δημιουργείτε δυναμικά γραφήματα, και να δημιουργείτε και να μορφοποιείτε διαγράμματα. Transcript: Για να βάλετε το Excel 2007 να προβλέψει τις μελλοντικές τιμές της σειράς δεδομένων που αφορά το κόστος συντήρησης, πατήστε στο γράφημα […]