24 Μαρ 2009
Comments: 0

Δημιουργία και προσαρμογή γραφημάτων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/Lq5glWIC6K0?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=Lq5glWIC6K0&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep5016″ /] Με μια ματιά: Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να δημιουργείτε γραφήματα και να προσαρμόζετε τα στοιχεία τους. Transcript: Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα, επιλέξτε τα δεδομένα τα οποία θέλετε να συνοψίσετε με οπτικό τρόπο και μετά, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Γραφήματα, πατήστε στον τύπο του γραφήματος που […]


17 Μαρ 2009
Comments: 0

Μορφοποίηση Συγκ Πινάκων και δημιουργία από εξωτ δεδομένα

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/zRMAWWRwWIY?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=zRMAWWRwWIY&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep7759″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να μορφοποιείτε και να δημιουργείτε Συγκεντρωτικούς Πίνακες από εξωτερικά δεδομένα. Transcript: Οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες είναι τα ιδανικά εργαλεία για τη σύνοψη και την εξέταση μεγάλων πινάκων δεδομένων, ακόμη και εκείνων που περιέχουν περισσότερες από 10.000 ή ακόμη και 100.000 γραμμές. […]


13 Μαρ 2009
Comments: 0

Δημιουργία δυναμικών λιστών με Συγκεντρωτικούς Πίνακες

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/0b3BLw02edk?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=0b3BLw02edk&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep8104″ /] Με μια ματιά: Στο μάθημα αυτό θα μάθετε να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε Συγκεντρωτικούς Πίνακες, να φιλτράρετε, να εμφανίζετε, και να κρύβετε δεδομένα Συγκεντρωτικών πινάκων και να επεξεργάζεστε Συγκεντρωτικούς Πίνακες. Transcript: Αφού δημιουργήσετε τον πίνακα δεδομένων, μπορείτε να πατήσετε σε οποιοδήποτε κελί της λίστας, να ανοίξετε την καρτέλα […]


6 Μαρ 2009
Comments: 0

Ανάλυση εναλλακτικών συνόλων δεδομένων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/SBwa9t-j-B0?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=SBwa9t-j-B0&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep5265″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να ορίζετε εναλλακτικά σύνολα δεδομένων και να καθορίζετε τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε ένας υπολογισμός να δώσει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Transcript: Όταν αποθηκεύετε δεδομένα σε κάποιο φύλλο εργασίας του Excel 2007, δημιουργείτε μια εγγραφή που αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά ενός συμβάντος […]