28 Φεβ 2009
Comments: 0

Σύνοψη και ομαδοποίηση δεδομένων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/IJ03ELOEGJY?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=IJ03ELOEGJY&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep8431″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να συνοψίζετε πολλά σύνολα δεδομένων, και να ομαδοποιείτε πολλές λίστες δεδομένων. Transcript: Όταν δημιουργείτε μια σειρά από φύλλα εργασίας που περιέχουν παρόμοια δεδομένα (όπως με τη χρήση κάποιου προτύπου), κατασκευάζετε ένα συνεπές σύνολο βιβλίων εργασίας στα οποία τα δεδομένα είναι […]


19 Φεβ 2009
Comments: 0

Συνδυασμός δεδομένων από πολλές πηγές

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/Q0ljisVVwCg?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=Q0ljisVVwCg&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep3344″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να χρησιμοποιείτε μια λίστα δεδομένων ως πρότυπο για άλλες λίστες, να δουλεύετε με περισσότερα από ένα σύνολα δεδομένων και να δημιουργείτε συνδέσμους προς δεδομένα άλλων βιβλίων εργασίας. Transcript: Αφού αποφασίσετε τον τύπο των δεδομένων που θέλετε να αποθηκεύσετε σε ένα […]


14 Φεβ 2009
Comments: 0

Αναδιάταξη και σύνοψη δεδομένων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/PfI8A79BpI4?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=PfI8A79BpI4&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep7959″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να ταξινομείτε τα δεδομένα σας με τη χρήση ενός ή περισσότερων κριτηρίων, να υπολογίζετε μερικά αθροίσματα, να οργανώνετε τα δεδομένα σας σε επίπεδα, και να αναζητάτε πληροφορίες σε μια λίστα δεδομένων. Transcript: Αν και το Excel 2007 απλοποιεί τη διαδικασία […]


9 Φεβ 2009
Comments: 0

Εστίαση σε συγκεκριμένα δεδομένα με την χρήση φίλτρων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/o8UYC5oGN1M?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=o8UYC5oGN1M&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep9160″ /] Με μια ματιά: Στο titorial αυτό θα μάθετε να περιορίζετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στα φύλλα εργασίας σας, να χειρίζεστε τις λίστες δεδομένων, και να δημιουργείτε κανόνες επικύρωσης ώστε να εξασφαλίζετε την καταχώριση κατάλληλων τιμών για τα δεδομένα σας. Transcript: Στα λογιστικά φύλλα του Excel 2007 μπορείτε να […]


3 Φεβ 2009
Comments: 0

Ομάδες Δεδομένων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/I2rigl8cL9k?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=I2rigl8cL9k&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep4231″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να οργανώνετε αναφορές σε ομάδες δεδομένων του φύλλου εργασίας σας. Transcript: Αντί να καθορίζετε όλα τα κελιά κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα μπορείτε να τα ορίσετε ως περιοχή, που πολλές φορές αναφέρεται και ως επώνυμη περιοχή. Για […]