30 Ιαν 2009
Comments: 0

Βελτιστοποίηση εμφάνισης κελιών και προσθήκη εικόνων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/PNWqEAFKTZE?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=PNWqEAFKTZE&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep2008″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να κάνετε τους αριθμούς σας πιο ευανάγνωστους, να αλλάζετε την εμφάνιση των δεδομένων ανάλογα με τις τιμές τους, και να προσθέτετε στα έγγραφα σας εικόνες. Transcript: Η χρήση επιλογών μορφοποίησης για την αλλαγή της γραμματοσειράς ή της εμφάνισης των περιεχομένων […]


24 Ιαν 2009
Comments: 0

Αλλαγή εμφάνισης εγγράφων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/ovIkt-5W7KE?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=ovIkt-5W7KE&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep2163″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να αλλάζετε την εμφάνιση των δεδομένων, να εφαρμόζετε σε αυτά υπάρχουσες μορφοποιήσεις, θέματα, και στυλ πινάκων. Transcript: Τα περισσότερα από τα εργαλεία που χρειάζεστε για να αλλάζετε τις μορφοποιήσεις των κελιών θα τα βρείτε στη Κεντρική καρτέλα της διασύνδεσης με […]


18 Ιαν 2009
Comments: 0

Εργασία με δεδομένα και πίνακες δεδομένων

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/cBC8p96aoaY?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=cBC8p96aoaY&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep5532″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να βρίσκετε και να αντικαθιστάτε δεδομένα στο βιβλίο εργασίας, να επιβεβαιώνετε και να επεκτείνετε τα δεδομένα με τη χρήση εργαλείων αναφοράς και γλωσσικού ελέγχου, να οργανώνετε τα δεδομένα σας με τη χρήση πινάκων. Transcript: Τα φύλλα εργασίας του Excel 2007 […]


12 Ιαν 2009
Comments: 0

Ασυνήθιστοι τρόποι καταχώρησης

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/XJfMQd9Akw0?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=XJfMQd9Akw0&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=” id=”ep5257″ /] Με μια ματιά: Στο tutorial αυτό θα μάθετε να καταχωρίζετε δεδομένα με μεθόδους πέρα από τους συνηθισμένους με γρήγορο και ταυτόχρονα εύκολο τρόπο. Transcript: Αφού δημιουργήσετε ένα βιβλίο εργασίας, μπορείτε να ξεκινήσετε την καταχώριση των δεδομένων. Ο απλούστερος τρόπος είναι να πατήσετε σε ένα κελί και να πληκτρολογήσετε […]


8 Ιαν 2009
Comments: 0

Προετοιμασία βιβλίου εργασίας

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/OOIstNbtfUE?fs=1″ vars=”ytid=OOIstNbtfUE&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=1&chapters=&notes=” id=”ep6353″ /] Με μια ματιά: Σε αυτό το tutorial θα μάθετε να δημιουργείτε και να τροποποιείτε βιβλία εργασίας, να δημιουργείτε και να τροποποιείτε φύλλα εργασίας και να βρίσκετε πιο εύκολα τα βιβλία εργασίας σας. Transcript: Όταν ξεκινάτε το Microsoft Excel 2007, το πρόγραμμα εμφανίζει ένα κενό βιβλίο εργασίας το οποίο […]


1 Ιαν 2009
Comments: Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βασικά στοιχεία για το Excel

Βασικά στοιχεία για το Excel

[embedplusvideo height=”447″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/V6Vqw-jAlL0?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=V6Vqw-jAlL0&width=560&height=447&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9365″ /] Με μια ματιά: Σε αυτό το tutorial θα ασχοληθούμε με την εξοικείωση του χρήστη στο καινούργιο και αναδιαμορφωμένο περιβάλλον του Microsoft Office Excel 2007. Transcript: Το Excel 2007 διαθέτει μια νέα επιφάνεια διεπαφής χρήστη, η οποία ονομάζεται Ribbon. Το Ribbon είναι μια επιφάνεια διεπαφής με καρτέλες, οι οποίες […]